FUNGSI

FUNGSI UTAMA

1. Merancang, membina dan menyelenggara insfrastruktur dan kemudahan awam serta menyediakan alat-alat dan tempat-tempat rekreasi awam, lampu-lampu jalan, penyediaan tandas awam dan menamakan jalan serta pekan.

2. Menerima, memproses dan meluluskan pelan pembangunan, pelan bangunan dan pelan rumah.

3. Memastikan bandar dalam keadaan bersih.

4. Menerima, memproses dan meluluskan lesen-lesen perniagaan berikut:-

i. Lesen Pusat Hiburan Awam,

ii. Lesen Pasar,

iii. Lesen Premis Makanan,

iv. Lesen Penjaja,

v. Lesen Penjaja Bergerak,

vi. Lesen Salon Rambut,

vii. Lesen Billiard,

viii.Lesen Papan Tanda dan Papan Iklan.

5. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan yang sedia ada.

6. Mengenalpasti kawasan-kawasan baru yang untuk dimasukkan ke dalam kawasan percukaian.