πŒπ€π‰π‹πˆπ’ 𝐃𝐀𝐄𝐑𝐀𝐇 𝐓𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍 πŒπ€π‰π‹πˆπ’ 𝐃𝐀𝐄𝐑𝐀𝐇 𝐓𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍
ASAL USUL NAMA TUARAN


Rekod-rekod bertulis penjajah Barat sejak lewat abad ke-19 seringkali menyebut β€œTUARAN” sebagai β€œTAWARRAN” atau β€œJAWARAN”.

Nama Tuaran dipercayai berasal dari perkataan β€œTAWARAN” yang di perolehi semasa proses tawar-menawar semasa jual beli di Tamu. Para petani yang terdiri daripada suku kaum Dusun dari perkampungan tanah rata dan bukit datang ke Tamu untuk menjual hasil tanaman mereka kepada para nelayan persisir pantai yang terdiri daripada suku kaum Bajau serta masyarakat Cina yang tinggal di kawasan pekan.

Proses tawar menawar atau tawaran inilah yang menghasilkan nama TUARAN.