Majlis Daerah Tuaran Majlis Daerah Tuaran
ASAL USUL NAMA TUARAN


Rekod-rekod bertulis penjajah Barat sejak lewat abad ke-19 seringkali menyebut “TUARAN” sebagai “TAWARRAN” atau “JAWARAN”.

Nama Tuaran dipercayai berasal dari perkataan “TAWARAN” yang di perolehi semasa proses tawar-menawar semasa jual beli di Tamu. Para petani yang terdiri daripada suku kaum Dusun dari perkampungan tanah rata dan bukit datang ke Tamu untuk menjual hasil tanaman mereka kepada para nelayan persisir pantai yang terdiri daripada suku kaum Bajau serta masyarakat Cina yang tinggal di kawasan pekan.

Proses tawar menawar atau tawaran inilah yang menghasilkan nama TUARAN.