𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐃𝐀𝐄𝐑𝐀𝐇 𝐓𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐉𝐋𝐈𝐒 𝐃𝐀𝐄𝐑𝐀𝐇 𝐓𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍
Sistem Kelulusan Pelan Pembangunan (ePP)/ EPP Submission


- Sistem ePP merupakan inisiatif Kerajaan untuk memperkasa proses kelulusan Pelan Pembangunan di Negeri Sabah.
- ePP adalah sistem elektronik untuk membantu anda memperolehi kebenaran merancang tertakluk kepada pematuhan syarat-syarat yang ditetapkan.